ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

link สำนักงานเกษตรอำเภอMySpace Web Counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มเก็บข้อมูล 6 มกราคม 2556

Google

ค้นหาในgoogle
ค้นหาในเว็บไซต์

    

                      วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
            ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมและเปิดการแถลงข่าว
           “โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ สู้วิกฤตภัยแล้งจังหวัดลพบุรี ปี 2563”
           โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลโครงการ
           พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมบูรณาการ ในส่วนของด้านการ
           พาะปลูกมีทั้งหมด 12 กิจกรรม ที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้แก่
           การปลูก แฟง บวบ ฟักทอง พริกขี้หนู แตงกวา แตงโมอ่อน ข้าวโพดฟักอ่อน
            ผักบุ้งจีน ข้าวโพดหวาน ถั่วฝักยาว และการเพาะเห็ดตะกร้า
           ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ,อบต.และเทศบาลต่างๆ
           ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563
           19 มี.ค.63 รายละเอียด
           
          
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 

งบทดลอง

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

 ปี2563
เดือนกันยายน
เดือนสิงหาคม
เดือนกรกฏาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนมีนาคม
เดือนพฤษภาคม
เดือนเมษายน
เดือนมีนาคม
เดือนกุมภาพันธ
เดือนมกราคม
เดือนธันวาคม62
ย้อนหลังปี 2562-2560

 

 

ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553
 

 

 
 
   

 

 

 

 

 

 
 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เลขที่ ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
สร้างว็บไซต์โดย นางสาวณิชาภา   แซ่โอ้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
พัฒนาเว็บไซด์โดย นาย ภูวิชญ์  ยิ่งเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตามภูมิลำเนา หรือที่ตั้งแปลงของท่าน

ตามเบอร์โทร

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 036-412338
สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 036-491133
สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 036-776917
สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 036 461275
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 036-481077
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 036-471667
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 036-497098
สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 036-439003
สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 036-795094
สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 036-793461
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 036-432088


E-mail : lopburi@doae.go.th