ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

link สำนักงานเกษตรอำเภอMySpace Web Counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มเก็บข้อมูล 6 มกราคม 2556

Google

ค้นหาในgoogle
ค้นหาในเว็บไซต์

 

ข้อมูลการปลูกทานตะวันจังหวัดลพบุรี ปี 2563-2564

    

                      วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัด
           ลพบุรี เป็นประธานในการประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่
           ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานติดตามให้คำแนะนำในการบริหาร
           จัดการกลุ่ม รับทราบผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานภาคีเครือข่าย
           สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานในระดับจังหวัดและ
           หาพันธมิตรในการผลิตและการตลาดข้าวในแต่ละชุมชน ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์เมล็ด
           พันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
           
12 ม.ค.64 รายละเอียด
           
          
       

4 ก.พ.64

4 ก.พ.64

3 ก.พ.64
29 ม.ค.64

28 ม.ค.64

27 ม.ค.64
28 ม.ต.64

27 ม.ค.64

 

 
 

 

 
 
 
 

งบทดลอง

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

 


ปี2564
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมกราคม
เดือนตุลาคม

ปี2563
เดือนกันยายน
เดือนสิงหาคม
เดือนกรกฏาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนเมษายน
เดือนมีนาคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมกราคม
เดือนธันวาคม62
เดือนพฤศจิกายน62
เดือนตุลาคม62
ย้อนหลังปี 2562-2560

ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศขายทอดตลาด 21 รายการ

ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553
 

 

 
 
   

 

 

 

 

 
 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เลขที่ ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
สร้างว็บไซต์โดย นางสาวณิชาภา   แซ่โอ้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
พัฒนาเว็บไซด์โดย นาย ภูวิชญ์  ยิ่งเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ตามภูมิลำเนา หรือที่ตั้งแปลงของท่าน

ตามเบอร์โทร

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 036-412338
สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม 036-491133
สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง 036-776917
สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล 036 461275
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง 036-481077
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ 036-471667
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง 036-497098
สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ 036-439003
สำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ 036-795094
สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ 036-793461
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 036-432088


E-mail : lopburi@doae.go.th