แผนที่ขนาดใหญ่ / พื้นที่คาดการณ์การปลูกทานตะวัน ปี 2557/58
แผนการเพาะปลูกทานตะวันเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2557

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี